Om siden

På dette site kan du finde information og red­skaber til at arbejde med kommunale handicap­råd og kommunal handicappolitik. Bag kommunale­handicap­raad.dk står Det Centrale Handicap­råds sekretariat.

Læs mere om siden...

Nyheder

03|03|11Stor forskel på førtidspension for psykisk sygdom

Der er stor forskel på, om borgere med psykisk sygdom får førtidspension på landsplan. Det skyldes forskelle i lægelige vurdering i forskellige kommuner, siger AKF-forsker til Berlingske.

03|03|11Retorikken på handicapområdet

Handicaprådet i Københavns Kommune inviterer til gå-hjem-møde med fokus på retorikken på handicapområdet.

 

14|02|11Københavns kommune bruger universelt design

Borgerne i København har brug for, at byen er tilgængelig. Hele 56 procent af københavnerne har et personligt forhold til tilgængelighed i byen, viser borgerpanelundersøgelsen for 2010.

Læs flere nyheder...


Kommunale handicapråd i pressen

03|03|11Manglende handicappolitik

Thisted kommunes handicapråd mener, at politikerne bevidst forhaler udarbejdelsen af en handicappolitik. De efterlyser større opbakning fra politikerne, og rådets formand Jørgen Færk har...

03|03|11Handicapråd bekymret over færre kontrolbesøg i Aarhus

Tilsynet med de aarhusianske plejeboliger drosles fremover kraftigt ned, fremover skal der kun foretages ét uanmeldt tilsyn årligt pr. plejeboligenhed mod hidtil ét uanmeldt og ét anmeldt...

18|01|11Debatindlæg: Handicaprådet frygter for konsekvenserne af de bebudede besparelser

Af formand Tatiana Hjorth Sørensen og næstformand Helle Kaas

Det er med stor bekymring, at Handicaprådet har læst de to kataloger med forslag til besparelser.

Der er ingen tvivl om, at...

18|01|11Kalundborg Handicapråd vil ikke spørge, om kommunen efterlever afgørelser fra nævn og styrelser

Kalundborg Handicapråd vil ikke spørge, om kommunen efterlever afgørelser fra nævn og styrelser. "Det er min grundholdning, indtil andet er bevist, at kommunen overholder love og regler."...

Læs flere presseklip...

Oversigt over handicaprådene

Under menupunktet Handicapråd kan du finde link til kommunernes handicapråd.

Danmarkskort Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Aktuelt

Opsamling fra konference for de kommunale handicapråd

De kommunale handicappolitikker

Breve til de kommunale handicapråd

Undersøgelse af de kommunale handicapråd

Artikler om kommunale handicapråd